testo 350 priemyselný analyzátor spalín

testo 350 priemyselný analyzátor spalín

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 350
Model: 2222 2222
Množstvo:     

Prenosný a flexibilný merací systém so širokým uplatnením v oblasti meraní spalín s odnímateľnou riadiacou jednotkou na ovládanie aj niekoľkých analyzačných boxov a veľkým grafickým farebným displejom. Vlastný analyzačný box má robustný design s uzavretým plášťom vytvárajúcim odolnosť voči nárazom a nečistotám. Tento pokročilý analyzátor je možné použiť na:

• zoradenie všetkých typov priemyselných horákov
• meranie koncentrácií spalín po dlhší časový úsek
• meranie atmosféry vo všetkých typoch pecí
• údržba stacionárnych motorov a kogeneračných jednotiek
• meranie tlaku, rýchlosti prúdenia prívodného vzduchu aj spalín


Výhody testo 350:

Meranie emisií u priemyselných motorov
testo 350 umožňuje oddelené meranie NO a NO2. Aby bolo možné zobraziť reálnu hodnotu NOx motoru, je také meranie nutné z dôvodu vysokého a kolísajúceho podielu NO2 v motorových spalinách. Vstavaná úpravňa plynu a špeciálna odberová sonda pre priemyselné motory so špeciálnou hadicou naviac poskytujú ochranu pred absorpciou NO2 a SO2. Pri meraní na neznámych zariadeniach alebo pri prevádzkovom stave motoru, ktorý nie je ideálny, sa môžu vyskytnúť neočakávané vysoké emisné hodnoty (např. koncentrácia CO až 50 000 ppm). Tu sa rozšírenie meracieho rozsahu aktivuje automaticky. Znamená to maximálnu životnosť senzorov. Tieto pomocné prednastavenia sú už v prístroji podľa špecifikácie použitia uložené - testo 350 myslí dopredu!

Meranie emisií u horákov
Pri uvádzaní horákov do prevádzky alebo pri meraní na neznámom zariadení môžu prekvapiť veľmi vysoké koncentrácie. V takých prípadoch sa automaticky aktivuje rozšírenie meracieho rozsahu. Integrovaná úpravňa plynu zabraňuje, aby sa do meracieho prístroja dostal kondenzát a poškodil ho. Vzniknutý kondenzát sa automaticky odčerpá cez hadicové čerpadlo. Naviac úpravňa plynu a kábel PTFE v odberovej sonde zabraňujú absorpcii NO2 a SO2 - co umožňuje vysoko presné výsledky merania

Meranie emisií u plynových turbín
Meranie emisií behom kontrolných a nastavovacích prác u plynových turbín s nízkym NOx vyžaduje na základe nízkej koncentrácie NO veľmi vysokú presnosť merania. Kombináciou senzoru NO2 a špeciálneho senzoru NOlow s rozlišením 0,1 ppm sú práve tieto požiadavky splnené. Naviac integrovaná úpravňa plynu a špeciálna odberová sonda pre průmyselné motory so špeciálnou hadicou poskytujú ochranu pred absorpciou NO2. Vďaka dvom ľubovoľne voliteľným stupňom riedenia při rozšírení meracieho rozsahu je možné senzorom COlow (merací rozsah 500 ppm) bez problémov meriať aj koncentrácie do max. 20 000 ppm

Meranie emisií pri termoprocesoch
Procesy / cykly pecí je možné s nasmerovaním na definované postupy merania počas nikoľkých dní sledovať a analyzovať. Prístroj testo 350 vykonáva merania samostatne a dáta ukladá do vnútornej pamäte. Ovládanie môže taktiež prebiehať priamo cez počítač a software easyEmission. Aby bolo možné vytvoriť u veľkých zariadení časovo totožný profil atmosféry pece alebo zóny spaľovania, možno navzájom prepojiť až max. 16 analyzačných boxov pomocou zbernice Testo do jedneho systému meraní. Riadenie alebo obsluha prebieha voliteľne cez riadiacu jednotku alebo priamo cez počítač/notebook. Práve pri nameraní extrémnych koncentrácií sa rozšírenie meracieho rozsahu aktivuje až do oblasti % automaticky. Táto funkcia umožňuje pokračovanie v meraní. Senzor nie je zaťažovaný viac než pri nízkych koncentráciách, je dosahovaná maximálna životnosť senzoru – bez následných nákladov na ďalšie senzory.

Riadiaca jednotka - malá s jednoduchým ovládaním
Riadiaca jednotka je obslužná a zobrazovacia jednotka prístroja testo 350. Je odnímateľná a štandardne je vybavená Li-Ionovým akumulátorom. Všetky nastavenia sa uskutočňujú cez kurzorové tlačidlá. Zobrazenie nameraných hodnôt prebieha cez grafický farebný displej. Pomocou internej pamäte je možné namerané údaje preniesť z analyzačného boxu do riadiacej jednotky. Ak to meranie vyžaduje, môže jedna riadiaca jednotka pohodlne obsluhovať a ovládať aj viacero analyzačných boxov súčasne.

Veľký grafický farebný displej s uživateľsky špecifickou navigáciou v menu
Na výber je niekoľko objektov merania. Za každým z týchto objektov merania sú uložené typické palivá, vhodná zostava parametrov spalín na displeji, príslušné výpočty a taktiež užitočné prednastavenia prístroja. Tak napr. aktivácia riedenia pri meraní na riadených priemyselných motoroch s l ≤ 1 alebo kontrola rozhodujúceho senzoru na pozícií riedenia.

Analyzačný box – vhodný pre priemysel, robustný a spoľahlivý
V analyzačnom boxe sa nachádzajú senzory, čerpadlo meraného plynu a preplachovacie čerpadlo, Peltierova úpravňa plynu (možnosť), cesty plynu, filter, vyhodnocovacia a pamäťová elektronika a taktiež sieťový zdroj a Li-Ionové akumulátory. Robustné puzdro je vybavené integrovanou ochranou proti nárazu (špeciálne konštruované gumové hrany v tvare písmena X), a preto môže byť analyzačný box používaný v nepriaznivých podmienkach. Výpadky spôsobené znečistením prístroja sú vďaka inteligentnej konštrukcii a robustnosti takmer vylúčené.

Jednoduchoprístupné servisné otvory
Servisné otvory na spodnej strane prístroja umožňujú velľmi jednoduchý prístup ku vsetkým dôležitým servisným a opotrebovávaným dielom ako je čerpadlo a filter, ktoréje možné na mieste merania vyčistitť alebo vymeniť. Výsledkom je úspora nákladovvďakaúdržbe prístroja alebo výmene a čistení opotrebovávaných dielov, které si užívatelvykonávasám.

Tepelne oddelená schránka senzorov
Schránka senzorov je od ostatných komponentov prístroja tepelne oddelená. Týmto spôsobom je zabránené možnému kolísaniu senzorov spôsobenému tepelnými vplymi. Je tak docielená maximálná spoľahlivosť mearcieho prístroja a výsledkov meraní.

Ľahká výmena senzorov
Senzory sú skalibrované a je možné ich vymeniť, nahradiť alebo rozšíriť o ďalšiu meranú veličinu bez kalibrácie skušobným plynom - keď to je potrebné, tak priamo na mieste merania.V prípade spotrebovaného materiálu filtru u senzoru NO je okamžite vydaná správa. Potom stačí vymeniť už iba filter, nemusí sa už meniť celý senzor NO.

Automaticky kontrolovaná kondenzačná nádobka
Automatická kontrola stavu naplnenia hlási, ak je potrebné nádobku kondenzátu vyprázdniť alebo sa niekoľko minút po tomto hlásení automaticky zastaví čerpadlo meraného plynu. Je to maximálna ochrana analyzačného boxu a senzoriky pred poškodením, spôsobeným vniknutím kondenzátu.

Externý chladiaci okruh
Uzatvorené chladiace okruhy izolujú elektroniku prístroja a taktiež senzoriku pred okolitým vzduchom. Vnútrajšok prístroja je chladený cez výmenník a nepríde tak do kontaktu so znečisteným nebo agresívnym vzduchom z okolí. Prístroj je možné bezpečne použiť aj v prašnom alebo znečistenom prostredí.
Analyzátor spalín testo 350 Vám rádi navrhneme na mieru. Vďaka vysokej konfigurovateľnosti a veľkému výberu príslušenstva tak môžete získať nástroj presne podľa Vašich požiadaviek.
 

Aplikačné video:

  Merací rozsah Presnosť ± 1 digit Rozlíšenie Odozva t t90

Teplota (spaliny)

0,0 … 400,0 °C ± 1 °C (0,0 ... 100,0 °C)
± 1,5 % z nam.hodn. ( > 100 °C)
0,1 °C < 50 s

Teplota (teplota v okolí)

-20 … +100,0 °C ± 1 °C 0,1 °C < 50 s

Meranie ťahu

-20,00 … +20,00 hPa ± 0,03 hPa (-3,00 ... +3,00 hPa)
± 1,5% z nam.h. (zvyšok rozsahu)
0,01 hPa  

Meranie tlaku

-40,00 ... +40,0 hPa ± 0,5 hPa 0,1 hPa  

Meranie O2

0,0 ... 21,0 obj.% ± 0,2 obj. % 0,1 obj. % 30 s

Měření CO 
(bez kompenzácie H 2)

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm)
1 ppm 60 s

Meranie CO v okolí

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm)
1 ppm 60 s

Účinnosť (Eta)

0…120 %   0,1 %  

Komínová strata

0 … 99,9 %   0,1 %  

Všeobecné technické údaje

Skladovacia teplota

-20 ... +50 °C

Prevádzková teplota

-5 … +45 °C

Napájanie

akumulátor: 1500 mAh, sieť 5V/1A

Pamäť

bez pamäti

Displej

2-riadkový displej s podsvietením

Hmotnosť ( so sondou)

cca 700 g

Rozmery

201 x 83 x 44 mm

Záruka

merací prístroj, odberová sonda, senzory: 24 mesiacov; termočlánok: 12 mesiacov; akumulátor: 12 mesiacov
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 350 pdf