testo 340 priemyselný analyzátor spalín

testo 340 priemyselný analyzátor spalín

Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 340
Model: 3333 3333
Množstvo:     

Ručný merací prístroj na analýzu spalín v priemysle. Štandardne je vybavený senzorom O2. Ďalšie 3 senzory je možné kedykoľvek individuálne konfigurovať, takže analyzátor spalín sa optimálne prispôsobí Vášmu aktuálnemu zadaniu. Jedinečné rozšírenie meracieho rozsahu poskytuje neobmedzené možnosti merania aj pri vysokých koncentráciách. Kompaktný typ konštrukcie v kombinácii so spoľahlivou technikou robia z prístroja testo 340 ideálny analyzátor spalín pre uvádzanie do prevádzky, servis, údržbu a taktiež pre kontrolné merania priemyselných horákov, stacionárnych motorov, plynových turbín a tepelných procesov.

Výhody testo 340:


Pre servis a údržbu priemyselných horákov a spaľovacích zariadení
testo 340 ponúka mnoho technických funkcií pre bezpečné a efektívne uvádzanie do prevádzky, nastavovanie, optimalizáciu účinnosti a vyhľadávanie závad pri servise priemyselných horákov. Na displeji sa priehľadne zobrazujú všetky dôležité parametre spaľovania a vypočítané veličiny pre optimálne meranie. Pri uvádzaní horáku do prevádzky alebo pri meraní na neznámom zariadení môžu prekvapiť veľmi vysoké koncentrácie. V týchto prípadoch sa automaticky aktivuje rozšírenie meracieho rozsahu. Senzorika je pritom chránená a nie je namáhaná viac než pri nízkych koncentráciách.

Podpora pri kontrole a nastavovaní stacionárnych priemyselných motorov
Početné kombinačné možnosti najrôznejších senzorov u testo 340 ponúkajú maximálnu flexibilitu pri meraní na stacionárnych motoroch. Kombináciou senzorov NO a NO2 sa meria reálna hodnota NOx. U plynových motorov môže podiel NO2 u hodnoty NOx silno kolísať, preto je pre získanie korektnej hodnoty NOx nutné oddelené meranie oboch plynov. Vďaka automatickému riedeniu senzoru CO čistým vzduchom možno merať aj pri neočakávane vysokých koncentráciách (do 50 000 ppm) taktiež pri nedefinovaných stavoch motorov, bez toho, aby bola ovplyvnená maximálna životnosť senzorov.

Pri meraniach na turbínach
Pre zníženie emisií u plynových turbín je potrebné merať pomocou testo 340 hodnoty CO a NO v nízkych rozsahoch. K tomu sa optimálne hodia senzory COlow a NOlow, ktorými možno testo 340 vybaviť. Senzor NOlow pre meranie na turbínach s LowNOx sa môže konfigurovať ľubovoľne s ostatnými senzormi. Vďaka rozšíreniu meracieho rozsahu je možné aj so senzorom COlow bez problémov merať do 2.500 ppm. V prípade potreby možno vykonať na mieste merania bez problémov kalibráciu prístroja testo 340 skúšobným plynom.

Cenovo výhodný vstup do kontroly emisií v priemysle
Vysoká presnosť merania a jednoduchá manipulácia s testo 340 umožňuje efektívny a spoľahlivý „monitoring emisií“ pre rýchle posúdenie priemyslových spaľovacích zariadení. Testo 340 vie samostatne vykonávať 5 meracích programov definovaných užívateľom. Sú tak umožnené krátkodobé merania do max. dvoch hodín trvania. Cez Bluetooth nebo USB kábel je tiež možné meranie „online“. Súbežné meranie rýchlosti spalín a prúdenia umožňuje výpočet aktuálneho hmotnostného prietoku.

Rozšírenie meracieho rozsahu
Automatickým rozšírením meracieho rozsahu sa meracie rozsahy Vašich senzorov CO, COlow, NO, NOlow alebo SO2 päťnásobne rozšíri. Pri vysokých koncentráciách nie je pritom senzor namáhaný viac než pri nízkych koncentráciách.

Miesto pre 4 senzory
Prístroj testo 340 je štandardne vybavený senzorom O2. Užívateľ si môže zvoliť tri ďalšie senzory, ako CO, COlow, NO, NOlow, NO2 alebo SO2. Táto možnosť zaručuje maximálnu flexibilitu v prispôsobení meniacim sa aplikáciám a zadaniam. Potrebné senzory si možno jednoducho vybrať, vymeniť ich a kedykoľvek doplniť! Voľba je možná z týchto 7 nakalibrovaných senzorov.

Pre každú aplikáciu
Automaticky riadené čerpadlo, integrované v prístroji testo 340, je ideálnym riešením pre typické situácie pri meraniach spalín ako napr. ak sa vyskytuje podtlak alebo pretlak (od -200 do +50 mbar).

Väčší výber
Rôznedĺžky trubíc sond, rôzne priemery a rozsahy teplôt zaisťujú vysokú flexibilitu u všetkých aplikácií. Pri výmene sa jednoducho trubica sondy nasunie na rukoväť a zaistí. Špeciálne odberové sondy pre priemyselné motory sú konštruované na pretlak na mieste merania a umožňujú tiež meranie v najtvrdších podmienkach. Pre hrubé procesné podmienky sú k dispozícii tiež modulárne priemyselné sondy. Veľmi robustná rýchlospojka sondy pre všetky cesty plynu nedovolí žiadnu zámenu. Odolná odberová hadica je pevná v ohybe, je možné ju predĺžiť max. na 7,8 m a šetrí miesto.

Bezdrôtové vyčítanie nameraných hodnôt, ich prenos a tlač
testo 340 sa vyznačujú bezdrôtovým prepojením cez Bluetooth® 2.0 s tlačiarňou testo BLUETOOTH® a priamou komunikáciou s notebookom alebo PC na vzdialenosť až 10 m (vo voľnom poli). Takto možno pohodlne „bezdrôtovo“ prenášať namerané hodnoty a nastavenie pre zálohovanie a analýzu do notebooku/PC.

Komfortný management nameraných dát pomocou "easyEmission"
Pomocou softwaru „easyEmission“ je možné data vyčítať, komfortne spracovať, archivovať a spravovať. Zobrazenie nameraných hodnôt je v tvare tabuľky alebo grafu. Intervaly merania definované užívateľom (jedno meranie/sekunda až jedno meranie/hodina). Meranie online cez rádiové prepojenie BLUETOOTH® alebo cez USB. Protokoly merania špecifické podľa zákazníka a aplikácie. Štruktúru dát a informácií o meracích miestach možno vykonať z počítača do počítača. Všetky konfigurácie prístroja a nastavenia možno vykonať jednoducho cez easyEmission. Priamy prenos do Excelu a do formátu PDF. Jednoduchá implementácia idividuálnych vzorcov pre vlastné výpočty. Výpočet palivových faktorov pri použití špecifických palív zákazníka.
ple-converted-space">dĺžky trubíc sond, rôzne priemery a rozsahy teplôt zaisťujú vysokú flexibilitu u všetkých aplikácií. Pei výmene sa jednoducho trubica sondy nasunie na rukoväť a zaistí. Špeciálne odberové sondy pre priemyselné motory sú konštruované na pretlak na mieste merania a umožňujú tiež meranie v najtvrdších podmienkach. Pre hrubé procesné podmienky sú k dispozícii tiež modulárne priemyselné sondy. Veľmi robustná rýchlospojka sondy pre všetky cesty plynu nedovolí žiadnu zámenu. Odolná odberová hadica je pevná v ohybe, je možné ju predĺžiť max. na 7,8 m a šetrí miesto.


Analyzátor spalín testo 340 Vám rádi navrhneme na mieru. Vďaka vysokej konfigurovateľnosti a veľkému výberu príslušenstva tak môžete získať nástroj presne podľa Vašich požiadaviek.


Aplikačné video:

  Merací rozsah Presnosť ± 1 digit Rozlíšenie Odozva t t90

Teplota (spaliny)

0,0 … 400,0 °C ± 1 °C (0,0 ... 100,0 °C)
± 1,5 % z nam.hodn. ( > 100 °C)
0,1 °C < 50 s

Teplota (teplota v okolí)

-20 … +100,0 °C ± 1 °C 0,1 °C < 50 s

Meranie ťahu

-20,00 … +20,00 hPa ± 0,03 hPa (-3,00 ... +3,00 hPa)
± 1,5% z nam.h. (zvyšok rozsahu)
0,01 hPa  

Meranie tlaku

-40,00 ... +40,0 hPa ± 0,5 hPa 0,1 hPa  

Meranie O2

0,0 ... 21,0 obj.% ± 0,2 obj. % 0,1 obj. % 30 s

Měření CO 
(bez kompenzácie H 2)

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm)
1 ppm 60 s

Meranie CO v okolí

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm)
1 ppm 60 s

Účinnosť (Eta)

0…120 %   0,1 %  

Komínová strata

0 … 99,9 %   0,1 %  

Všeobecné technické údaje

Skladovacia teplota

-20 ... +50 °C

Prevádzková teplota

-5 … +45 °C

Napájanie

akumulátor: 1500 mAh, sieť 5V/1A

Pamäť

bez pamäti

Displej

2-riadkový displej s podsvietením

Hmotnosť ( so sondou)

cca 700 g

Rozmery

201 x 83 x 44 mm

Záruka

merací prístroj, odberová sonda, senzory: 24 mesiacov; termočlánok: 12 mesiacov; akumulátor: 12 mesiacov
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 340 pdf