testo 160 THL - Wifi záznamník s integrovanými snímačmi teploty, vlhkosti, lux a UV žiarenia

testo 160 THL - Wifi záznamník s integrovanými snímačmi teploty, vlhkosti, lux a UV žiarenia

776,4EUR
Bez dane: 647,0EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 160 THL
Model: 0572 2024
Množstvo:     

Testo 160 THL je súčasťou systému na monitorovanie teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, barometrického tlaku, UV radiácie a koncentácie CO2 v galériách, múzeách a archívoch.


Popis výrobku:

Chráňte svoje citlivé a cenné exponáty a archiválie pomocou rádiového záznamníka testo 160 THL. Vďaka záznamníku klimatických veličín testo 160 THLs s integrovaným teplotným a vlhkostným senzorom, ako aj senzormi pre intenzitu osvetlenia a UV žiareniaje totiž kedykoľvek zaistené rozsiahle sledovanie okolitej klímy a svetelnosti v múzeách.


Sledovanie teploty, vlhkosti vzduchu, intenzity osvetlenia a UV žiarenia rádiovým záznamníkom testo 160 THL
Rádiový záznamník testo 160 THL je záznamník klimatických veličín s jednoduchou obsluhou na sledovanie teploty a vlhkosti vzduchu s integrovaným teplotným a vlhkostným senzorom.Vďaka dodatočným senzorom pre intenzitu osvetlenia (lux) aUV žiarenia poskytuje presné informácie o svetelných pomeroch vo vitrínach alebo výstavných priestoroch.

Namerané údaje sa ukladajú zo záznamníka prostredníctvom Vašej WLAN priamo v Testo-Cloud-e. Pri prekročeniach hraničnej hodnoty ste vďaka funkcii alarmu hneď informovaní správou e-mailom alebo (voliteľne) SMS. S Vaším chytrým telefónom vybaveným internetom, s tabletom alebo počítačom máte kedykoľvek a všade prístup ku všetkým nameraným hodnotám a analyzačným funkciám.

Záznamník testo 160 THL – prispôsobiteľný a nenápadný
Vďaka malým rozmerom (64 x 92 x 24 mm) a jednoduchému dizajnu je testo 160 THL možné bez problémov umiestniť na výstave alebo vo vitríne. V spojení s voliteľným, individuálne upraviteľným krytom Deco-Cover (viď. príslušenstvo) je možné záznamník optimálne prispôsobiť svojmu okoliu a zostane tak veľmi nenápadný. Vaše vystavované predmety tak zostanú stále v popredí.

Perfektné prepojenie: s rádiovým záznamníkom testo 160 THL aúložiskom Testo-Cloud
Testo-Cloud je centrálny prvok obsluhy série záznamníkov testo 160. S testo 160 THL uložíte svoje namerané údaje cez existujúcu WLAN do Testo-Cloud-u. Tu môžete svoj rádiový záznamník konfigurovať, nastavovať hraničné hodnoty pre alarmy a analyzovať svoje namerané údaje. Aby ste mali prístup do Testo-Cloud-u, musíte sa najskôr zaregistrovať na www.museum.saveris.net.

Inštalácia systému je jednoduchá aje možné ju spustiť buď cez vyhľadávač, alebo pomocou aplikácie testo Saveris 2 App pre IOS a Android.

Podľa požadovaného rozsahu funkcie máte pri používaní Testo-Cloud-u na výber medzi bezplatnou verziou Basic a rozsiahlejšou verziou Advanced. Máte možnosť vybrať si verziu Advanced pre až 10 uživateľov na účet alebo si nastavíte alarm pomocou SMS pri prekročení hraničnej hodnoty.

Oblasti využitia záznamníka testo 160 THL: múzeum, archív a depozitár
Sprofesionálnym záznamníkom testo 160 THL stále spoľahlivo meriate teplotu a vlhkosť vzduchu vo vitríne alebo vo výstavnom priestore. Je optimalizovaný pre aplikácie týkajúce sa sledovania podmienok okolia v múzeách, galériách a ostatných výstavných domoch. S jeho pomocou spoľahlivo ochránite Vaše citlivé a cenné exponáty pred poškodením.

Ďalšie výhody a funkcie záznamníka testo 160 THL
Interná pamäť rádiového záznamníka je 40 000 nameraných údajov a puzdro je chránené podľa IP20. Štandardné batérie majú životnosť 12 mesiacov a užívateľ si ich môže sám kedykoľvek vymeniť. Alternatívne je možné záznamník používať aj bez batérií, pomocou spoločne dodávaného rozhrania USB cez sieťový adaptér (je nutné doobjednať zvlášť).

Aplikácie:
 
Sledovanie mikroklímy vo vitrínach
Spoľahlivé sledovanie podmienok okolia vo vitríne hraje rozhodujúcu ulohu pri ochrane cenných a citlivých exponátov. Nestabilná mikroklíma vo vitríne môže viesť k poškodeniu objektov. Rádiový záznamník zo série záznamníkov testo 160 rozpozná prekročenie kritických hraničných hodnôt a svojím alarmom garantuje bezpečnosť Vašich muzeálnych objektov. Tento malý rádiový záznamník môže byť nenápadne umiestnený aj priamo vo vitríne.
Kontrola a dokumentácia podmienok okolia vo výstavných piestoroch
Obrazy, sochy a ostatné exponáty sa môžu nevhodnou klímou vo výstavnom priestore značne poškodiť. Mikrotrhlinky a praskliny, ktoré sa pozvoľna zväčšujú, sú následkom nevhodnej alebo silne kolísajúcej okolitej klímy. S rádiovými záznamníkmi zo série testo 160 kedykoľvek skontrolujete rozhodujúce parametre - teplotu a relatívnu vlhkosť. Týmto spôsobom Vám rádiový záznamník pomôže zabrániť poškodením spôsobeným klimatickými vplyvmi. Keďže sa zapožičané diela často vystavujú, je renomé múzea závislé na starostlivom zachádzaní so zapožičanými objektmi. Pritom je spravidla súčasťou zmluvy o zapožičaní kontinuálnej dokumentácie klimatických pomerov. Ukladaním údajov v Testo-Cloud-e môže múzeum osobe alebo inštitúcii, ktorá dielo zapožičala, nielen túto dokumentáciu predložiť, ale dokonca aj kedykoľvek ponúknuť prístup k aktuálnej klimatickej situácii ich zapožičaných objektov. Vďaka jednoduchému dizajnu, Deko krytom a malým rozmerom sa Váš rádiový záznamník pohodlne integruje do priestoru - bez toho aby na seba upriamoval pozornosť.
Dobrá klíma v depozitári
Múzeá vystavujú spravidla len malú časť svojich objektov. Keďže sa väčšina inventáru múzea skladuje v depozitári, spoľahlivé sledovanie klímy je tu obzvlášt dôležité. Konštantné a vyhovujúce podmienky okolia sú rozhodujúce pre spomaľovanie prirodzených procesov starnutia muzeálnych objektov. Rádiový záznamník zo série testo 160 Vám pomôže pri odbornej kontrole a dokumentácii skladovania Vašich zbierok.
Ochrana muzeálnych objektov meraním intenzity osvetlenia a klímy
Nevhodné svetelné pomery a nevyhovujúca klíma predstavujú veľké nebezpečenstvo pre vystavované objekty. Urýchľujú prirodzené procesy starnutia, sú príčinou neopraviteľných mikrotrhliniek, spôsobujú blednutie farieb, alebo ich menia. Zabráňte u exponátov stratám na hodnote a uchovajte kultúrne dedičstvo pomocou rádiového záznamníka zo série testo 160. Použite ho ku kontrole vlhkosti a teploty, ako aj na kontrolu intenzity osvetlenia a UV žiarenia. Ochránite tak svoje muzeálne objekty pred poškodením vplyvom klímy, a zároveň aj pred zmenami farieb.


Obsah dodávky:
Rádiový záznamník testo 160 THL vrátanebezplatného prístupu do Cloudu, batérie (4 x alkalické manganové mikrotužkové AAA), rozhraniepreUSB kábel, nástenný držiak vrátaneodblokovacieho zariadeniaa lepiacejpásky, etiketa s QR-Code, skrátený návod k obsluhe, výstupný protokol z výroby*.

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.

 
Technické údaje
Napájanie 4 x AAA batérie 1.5 V, alternatívne sieťový zdroj cez USB
Osvetlenie - Merací rozsah Viď. externý snímač
Osvetlenie - Presnosť Viď. externý snímač
Osvetlenie - Rozlíšenie Viď. externý snímač
Teplota - Merací rozsah -10 do +50 °C
Teplota - Presnosť ±0.5 °C
Teplota - Rozlíšenie 0.1 °C
Trieda krytia IP20
UV - Merací rozsah Viď. externý snímač
UV - Presnosť Viď. externý snímač
UV - Rozlíšenie Viď. externý snímač
Pamäť 40 000 - súčet všetkých kanálov
Pripojenie K WLAN: Podporované bezdrôtové LAN štandardy: IEEE 802.11 b/g/n and IEEE 802.1X; Možné metódy šifrovania: WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP
Prevádzková teplota -10 do +50 °C
Skladovacia teplota -20 do +50 °C
Životnost batérie 1.5 roka
Hmotnosť 113 g
Rozmery 92 x 64 x 24 mm
Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 do 100 %rF
Presnosť ±2.0 %rF pri +25.0 °C a 20 do 80 %rF ±3.0 %rF pri +25.0 °C a < 20%rF a > 80 %rF ±1.0 %rF hysterézia ±1.0 %rF / ročný drift
Rozlíšenie 0.1 %rF
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 160  pdf