testo 160 TH - Wifi záznamník s interným snímačom teploty a vlhkosti

testo 160 TH - Wifi záznamník s interným snímačom teploty a vlhkosti

338,4EUR
Bez dane: 282,0EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 160 TH
Model: 0572 2021
Množstvo:     

Testo 160 TH je súčasťou systému na monitorovanie teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, barometrického tlaku, UV radiácie a koncentácie CO2 v galériách, múzeách a archívoch.


Popis výrobku:

Chráňte svoje citlivé a cenné exponáty a archiválie pomocou rádiového záznamníka testo 160 TH s integrovaným teplotným a vlhkostným senzorom. Vďaka záznamníku klimatických veličín testo 160 TH je totiž kedykoľvek zaistené rozsiahle sledovanie okolitého prostredia v múzeách, depozitároch a archívoch.


Sledovanie teploty a vlhkosti vzduchu rádiovým záznamníkom testo 160 TH
Rádiový záznamník testo 160 TH je záznamník klimatických veličín s jednoduchou obsluhou na sledovanie teploty a vlhkosti vzduchu s integrovaným teplotným a vlhkostným senzorom.

Namerané údaje sa ukladajú zo záznamníka prostredníctvom Vašej WLAN priamo v Testo-Cloud-e. Pri prekročeniach hraničnej hodnoty ste vďaka funkcii alarmu hneď informovaní správou e-mailom alebo (voliteľne) SMS. S Vaším chytrým telefónom vybaveným internetom, s tabletom alebo počítačom máte kedykoľvek a všade prístup ku všetkým nameraným hodnotám a analyzačným funkciám.

Záznamník testo 160 TH – prispôsobiteľný a nenápadný
Vďaka malým rozmerom (64 x 76 x 22 mm) a jednoduchému dizajnu je testo 160 TH možné bez problémov umiestniť na výstave alebo vo vitríne. V spojení s voliteľným, individuálne upraviteľným krytom Deco-Cover (viď. príslušenstvo) je možné záznamník optimálne prispôsobiť svojmu okoliu a zostane tak veľmi nenápadný. Vaše vystavované predmety tak zostanú stále v popredí.

Perfektné prepojenie: s rádiovým záznamníkom testo 160 TH aúložiskom Testo-Cloud
Testo-Cloud je centrálny prvok obsluhy série záznamníkov testo 160. S testo 160 TH uložíte svoje namerané údaje cez existujúcu WLAN do Testo-Cloud-u. Tu môžete svoj rádiový záznamník konfigurovať, nastavovať hraničné hodnoty pre alarmy a analyzovať svoje namerané údaje. Aby ste mali prístup do Testo-Cloud-u, musíte sa najskôr zaregistrovať na www.museum.saveris.net.

Inštalácia systému je jednoduchá aje možné ju spustiť buď cez vyhľadávač, alebo pomocou aplikácie testo Saveris 2 App pre IOS a Android.

Podľa požadovaného rozsahu funkcie máte pri používaní Testo-Cloud-u na výber medzi bezplatnou verziou Basic a rozsiahlejšou verziou Advanced. Máte možnosť vybrať si verziu Advanced pre až 10 uživateľov na účet alebo si nastavíte alarm pomocou SMS pri prekročení hraničnej hodnoty.

Oblasti využitia záznamníka testo 160 TH: múzeum, archív a depozitár
Sprofesionálnym záznamníkom testo 160 TH stále spoľahlivo meriate teplotu a vlhkosť vzduchu vo vitríne alebo vo výstavnom priestore. Je optimalizovaný pre aplikácie týkajúce sa sledovania podmienok okolia v múzeách, galériách a ostatných výstavných domoch. S jeho pomocou spoľahlivo ochránite Vaše citlivé a cenné exponáty pred poškodením.

Ďalšie výhody a funkcie záznamníka testo 160 TH
Interná pamäť rádiového záznamníka je 40 000 nameraných údajov a puzdro je chránené podľa IP20. Štandardné batérie majú životnosť 12 mesiacov a užívateľ si ich môže sám kedykoľvek vymeniť. Alternatívne je možné záznamník používať aj bez batérií, pomocou spoločne dodávaného rozhrania USB cez sieťový adaptér (je nutné doobjednať zvlášť).

Aplikácie:
 
Sledovanie mikroklímy vo vitrínach
Spoľahlivé sledovanie podmienok okolia vo vitríne hraje rozhodujúcu ulohu pri ochrane cenných a citlivých exponátov. Nestabilná mikroklíma vo vitríne môže viesť k poškodeniu objektov. Rádiový záznamník zo série záznamníkov testo 160 rozpozná prekročenie kritických hraničných hodnôt a svojím alarmom garantuje bezpečnosť Vašich muzeálnych objektov. Tento malý rádiový záznamník môže byť nenápadne umiestnený aj priamo vo vitríne.
Kontrola a dokumentácia podmienok okolia vo výstavných piestoroch
Obrazy, sochy a ostatné exponáty sa môžu nevhodnou klímou vo výstavnom priestore značne poškodiť. Mikrotrhlinky a praskliny, ktoré sa pozvoľna zväčšujú, sú následkom nevhodnej alebo silne kolísajúcej okolitej klímy. S rádiovými záznamníkmi zo série testo 160 kedykoľvek skontrolujete rozhodujúce parametre - teplotu a relatívnu vlhkosť. Týmto spôsobom Vám rádiový záznamník pomôže zabrániť poškodením spôsobeným klimatickými vplyvmi. Keďže sa zapožičané diela často vystavujú, je renomé múzea závislé na starostlivom zachádzaní so zapožičanými objektmi. Pritom je spravidla súčasťou zmluvy o zapožičaní kontinuálnej dokumentácie klimatických pomerov. Ukladaním údajov v Testo-Cloud-e môže múzeum osobe alebo inštitúcii, ktorá dielo zapožičala, nielen túto dokumentáciu predložiť, ale dokonca aj kedykoľvek ponúknuť prístup k aktuálnej klimatickej situácii ich zapožičaných objektov. Vďaka jednoduchému dizajnu, Deko krytom a malým rozmerom sa Váš rádiový záznamník pohodlne integruje do priestoru - bez toho aby na seba upriamoval pozornosť.
Dobrá klíma v depozitári
Múzeá vystavujú spravidla len malú časť svojich objektov. Keďže sa väčšina inventáru múzea skladuje v depozitári, spoľahlivé sledovanie klímy je tu obzvlášt dôležité. Konštantné a vyhovujúce podmienky okolia sú rozhodujúce pre spomaľovanie prirodzených procesov starnutia muzeálnych objektov. Rádiový záznamník zo série testo 160 Vám pomôže pri odbornej kontrole a dokumentácii skladovania Vašich zbierok.


Obsah dodávky:
Rádiový záznamník testo 160 TH vrátanebezplatného prístupu do Cloudu, batérie (4 x alkalické manganové mikrotužkové AAA), rozhraniepreUSB kábel, nástenný držiak vrátaneodblokovacieho zariadeniaa lepiacejpásky, etiketa s QR-Code, skrátený návod k obsluhe, výstupný protokol z výroby*.

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.

 
Technické údaje
Napájanie 4 x AAA batérie 1.5 V, alternatívne sieťový zdroj cez USB
Teplota - Merací rozsah -10 do +50 °C
Teplota - Presnosť ±0.5 °C
Teplota - Rozlíšenie 0.1 °C
Trieda krytia IP20
Pamäť 40 000 - súčet všetkých kanálov
Pripojenie K WLAN: Podporované bezdrôtové LAN štandardy: IEEE 802.11 b/g/n and IEEE 802.1X; Možné metódy šifrovania: WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP
Prevádzková teplota -10 do +50 °C
Skladovacia teplota -20 do +50 °C
Životnost batérie 1.5 roka
Hmotnosť 94 g
Rozmery 76 x 64 x 22 mm
Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 do 100 %rF
Presnosť ±2.0 %rF pri +25.0 °C a 20 do 80 %rF ±3.0 %rF pri +25.0 °C a < 20%rF a > 80 %rF ±1.0 %rF hysterézia ±1.0 %rF / ročný drift
Rozlíšenie 0.1 %rF
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 160  pdf