testo 176 H1 - 4 kanálový záznamník teploty a vlhkosti

testo 176 H1 - 4 kanálový záznamník teploty a vlhkosti

652,8EUR
Bez dane: 544,0EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 176H1
Model: 0572 1765
Množstvo:     

Záznamník testo 176 H1 umožňuje kontrolu teploty a vlhkosti v skladoch a budovách. S pomocou testo 176 H1 jednoducho zistíte, či sa Vám v dome alebo v byte tvorí plieseň z dôvodu nedostatočného vetrania alebo kvôli poškodeniu budovy.
 
  • Kontinuálnemeraniea dokumentáciateploty, relatívnejvlhkosti a rosného bodu
  • Záznam až dvoch hodnôt vlhkosti a teploty súčasnes voliteľnepripojiteľnými sondami
  • Bezproblémové dlhodobé meranie: veľká kapacita pamätipreaž 2 miliónynameraných hodnôt, životnosťbatérií až 8 rokov
  • Výber ztrochverzií softvéru prevyhodnotenieúdajovna PC: software ComSoft Basic kstiahnutiuzdarma

Sú dodržiavané predpísané hodnoty vlhkosti a teploty v skladoch a budovách? Je plieseň v byte dôsledkom nedostatočného vetrania alebo je spôsobená poškodením budovy? So záznamníkom testo 176H1 dostanete na tieto otázky odpoveď jednoducho a rýchlo!

Ku 4-kanálovému záznamníku testo 176 H1 je možné pripojiť až dve teplotné a/alebo teplotné/vlhkostné snímače, ktoré je možné umiestniť v miestnosti podľa individuálnych požiadaviek. Je Vám k dispozícii široká škála snímačov. Zámok (súčasť dodávky) chráni Váš záznamník teploty a vlhkosti pred neoprávneným prístupom.

Komfort a bezpečnosť v každej situácii
Záznamník testo 176 H1 pre teplotu a vlhkosť zaručuje vysoké zabezpečenie údajov a spoľahlivé výsledky meraní na základe moderných technólogií pre merania..

Okrem aktuálnych hodnôt teploty a vlhkosti ukazuje záznamník testo 176 H1 na displeji naviac hodnotu rosného bodu (len ak je pripojený snímač teploty/vlhkosti). Z displeja je tiež jednoduché vyčítať nastavené limitné hodnoty, hodnoty min./max., prekročenie limitných hodnôt a zostávajúcu kapacitu baterií. Pre získanie rýchleho prehľadu teda nie je nutné vyčítať záznamník do PC.

Vďaka veľkej kapacite pamäti pre 2 milióny naměřaných hodnôt a vďaka životnosti batérií až 8 rokov sa nemusí uskutočňovať vyčítanie záznamníka tak často, ani pri kratších intervaloch meraní. Uživateľ môže batérie kedykoľvek vymeniť sám (AA).


Oblasti použitia záznamníka pre teplotu a vlhkosť vzduchu
  • Sledovanie a dokumentáciaklímybudov
  • Sledovaniea dokumentáciateploty a vlhkosti vzduchu vovýrobea vsklade
  • Plieseň v byte: S pomocoutesto 176 H1 jednoduchozistíte, či saVám v domealebo v bytetvoríplieseň z dôvodu nedostatočného vetraniaalebo kvôli poškodeniubudovy.

Programovanie a vyhodnocovanie záznamníka teploty
Pre naprogramovanie a vyčítaní Vášho záznamníka teploty a tiež pre vyhodnotenie nameraných údajov na počítači máte na výber medzi troma verziami softvéru:
  • Software ComSoft Basic– zdarma k stiahnutiu– prerýchlenaprogramovaniezáznamníkateploty a jednoduchúanalýzu údajov
  • Software ComSoft Professional– voliteľnéna objednanie– ponúka rôznemožnosti detailného vyhodnoteniateploty
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11– voliteľnena objednanie– optimálneprešpeciálnepožiadavky podľaCFR 21 Part 11 v oblasti liečiv

Pozor:Naprogramovanie záznamníka je možné len pomocou USB kábla, ktorý nie je obsahom dodávky. Prenos nameraných hodnôt do počítača môže prebehnúť rovnako cez USB kábel, avšak voliteľne tiež pomocou SD karty. Kábel aj kartu si môžete priobjednať ako voliteľné príslušenstvo.

Plieseň v byte

Vlhké steny a stropy môžu byť následkom štrukturálneho poškodenia. Avšak vo väčšine prípadov sú známkou nedostatočného vetrania. Akonáhle sa v byte objaví plieseň, nájomníci predpokladajú, že vlhkosť prišla zvonku. Vzniká nespočet sporov, ktoré se zaoberajú otázkou kto je zodpovedný za výskyt pliesne. Je veľmi zložité presne určiť, kto alebo čo je vinníkom za vznik pliesne: obyvatelia alebo poškodená konštrukcia budovy?

Záznamník teploty a vlhkosti testo 176 H1 je ideálny na meranie vlhkosti v stenách a stropoch. Pre meranie sa pripoja obidva voliteľné snímače – teplotný/vlhkostný snímač a povrchový teplotný snímač – k záznamníku vlhkosti testo 176 H1 a následne sú údaje ukladané v dlhšom časovom intervale.

Pre sledovanie rosného bodu vzduchu vo vnútri miestnosti potrebujete vlhkostný/teplotný snímač. Povrchový snímač teploty prichytený ku stene meria len povrchovú teplotu steny.

Interval rosného bodu, stanovený z hodnoty rosného bodu vzduchu vo vnútri miestnosti a z povrchovej teploty steny udáva informáciu o tom, či bol vznik pliesne spôsobený nedostatočným vetraním alebo štrukturálnym poškodením.
Poznámka: pre výpočet rosného bodu je nutný software ComSoft Professional.​Obsah dodávky:
4-kanálový záznamník teploty a vlhkosti s dvoma konektormi pre externé sondy (NTC/kapacitný vlhkostný senzor), vrátane držiaku na stenu, visiaceho zámkua výstupného protokolu z výroby.*

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.
 
Technické údaje
Pamäť 2 mil. nameraných hodnôt
Typ sondy/senzora NTC, Kapacitný vlhkostný senzor
Prevádzková teplota -20 ... +70 °C
Skladovacia teplota -40 ... +85 °C
Externé sondy
Povinná externá sonda Áno
Možnost externej sondy Áno
Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 ... 100 % rv*
Nie je vhodný pre kondenzujúcu atmosféru. Pre kontinuálne použitie vo vysokej vlhkosti (>80 %rv pri ≤30 °C pre >12 hod., >60 %rv pri >30 °C pre >12 hod.) nás, prosím, kontaktujte cez naše internetové stránky.
Presnosť Závisí od zvoleho snímača
Rozlíšenie 0,1 % rv
NTC sonda
Merací rozsah -20 ... +70 °C
Presnosť 0,1 °C
Rozlíšenie ±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,4 °C (zvyšok rozsahu)
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 176 H1 pdf