Testo Bluetooth® konektor

Testo Bluetooth® konektor

108,0EUR
Bez dane: 90,0EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model :
Model: 0554 3004
Množstvo:     

  • Pripojenie Bluetooth z analyzátora spalín testo 300 k šikovným sondám testo
  • Pripojenie k testo 510i na meranie prietoku
  • Pripojenie k prístroju testo 115i na meranie teploty
  • Pripojenie k testo 915i na meranie teploty
Pomocou konektora testo Bluetooth® môžete s inovatívnym prístrojom testo 300 vykonávať až štyri ďalšie bezdrôtové merania súbežne s meraním výfukových plynov. Po zapnutí sa jednotlivé inteligentné sondy automaticky pripoja k vášmu analyzátoru spalín. Všetky paralelné merania sa tiež automaticky zobrazia na displeji prístroja testo a je možné ich spustiť a zastaviť súčasne. Prostredníctvom prepojenia s aplikáciou Smart App prebieha meranie, dokumentácia a prenos dát všetkých paralelných meraní.
 
Podrobnosti
Popis produktu
Testo Bluetooth Konektor umožňuje efektívne bezdrôtové meranie až štyroch ďalších parametrov paralelne s vaším meraním spalín. Automatické pripojenie k vášmu testo 300 vám umožňuje paralelne merať prietok plynu a statický tlak pomocou testo 510i Smart Probe a teplotu prívodu a spiatočky pomocou dvoch inteligentných sond testo 115i. Meranie teploty spaľovacieho vzduchu je tiež veľmi jednoduché paralelne vykonávať pomocou testo 915i Smart Probe. Všetky paralelné merania sa automaticky zobrazujú na vašom testo 300 NEXT LEVEL a možno ich spustiť a zastaviť súčasne. Prostredníctvom pripojenia k aplikácii Smart App možno bez námahy vykonávať meranie, dokumentáciu a prenos údajov všetkých paralelných meraní pomocou funkcie druhej obrazovky, funkcie Quick Report a prenosu e-mailom.
 
 
Výhody Bluetooth ® konektora
 
 
  • Bezdrôtový dosah až 100 m bez prekážok
  • Kompatibilné s testo 510i, testo 115i, testo 915i
 
Rozsah dodávky
testo Bluetooth® konektor obsuhuje inovatívne testo 300 sada