testo 510i diferenčný tlakomer ovládaný cez smartphone

testo 510i diferenčný tlakomer ovládaný cez smartphone

106,1EUR
Bez dane: 88,4EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 510i
Model: 0560 1510
Množstvo:     


Prístroj na meranie diferenčného tlaku testo 510i, v kombinácii so smartphone-om alebo tabletom, je vhodný na meranie tlaku plynu na horáku, tlakovej straty na ventilátoroch a filtroch a na skúšku tesnosti na plynovom potrubí. Testo 510i je naviac možné využiť aj na určenie rýchlosti prúdenia vzduchu a objemového prietoku.Vďaka aplikácii testo Smart Probes App nainštalovanej na Vašom mobilnom zariadení môžete pohodlne odčítať namerané hodnoty, rýchlo a jednoducho nastaviť meranie objemového prietoku a spoľahlivo určiť časovú a bodovú strednú hodnotu. Aplikácia naviac obsahuje menu merania na skúšku tesnosti vrátane alarmov. Všetky namerané udaje sú zobrazené vo forme grafu alebo tabuľky.Protokoly merania je potom možné zaslať rovno e-mailom vo formáte *.pdf alebo *.xls.
  • Kompaktnýprofesionálnymeracíprístroj z rady chytrých sond Testo napoužitieso smartphonmi a tabletmi
  • Meranie diferenčného tlaku, rýchlosti prúdeniaa objemového prietoku (vspojení s Pitotovou trubicou- voliteľné príslušenstvo)
  • Jednoduchá konfiguráciaa stanovenieobjemového prietoku
  • Menu merania naskúšku tesnosti vrátanealarmov
  • Magnetické uchytenieprejednoduchšiumanipuláciu
  • Analýza a zaslanienameraných údajovpomocouaplikácieprechytré sondy testo Smart Probes App
  • Úspora priestoru a jednoduchápreprava

​Aplikácia pre chytré sondy testo Smart Probes App
Aplikácia premení Váš smartphone / tablet na displej prístroja testo 510i. Ovládanie meracieho prístroja a zároveň tak aj zobrazenie nameraných hodnôt prebieha pomocou Bluetooth spojenia cez aplikáciu pre chytré sondy Testo na Vašom smarthphone alebo tablete – nezávisle na mieste merania. Aplikáciu môžete naviac použiť na vytvorenie protokolu merania, pridať do neho fotografie a komentáre a všetko odoslať pomociou e-mailu. Aplikácia je dostupná pre zariadenia iOS a Android.


Obsah dodávky:
testo 510i, smartphonom ovládaný diferenčný tlakomer, vrátane batérií a výstupného protokolu z výroby*.

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list


Aplikačné videá:
Technické údaje
Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 alebo novší / Android 4.3 alebo novší; vyžaduje mobilné zariadenie s Bluetooth 4.0
Typ sondy/senzora Diferenčný tlak
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Skladovacia teplota -20 ... +60 °C
Typ batérie 3 mikro-tužkové batérie AAA
Typ batérie 3 mikro-tužkové batérie AAA
Rozmery 148 x 36 x 23 mm
Externé sondy
Možnost externej sondy Áno
Diferenčný tlak
Merací rozsah -150 ... 150 hPa
Presnosť ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa) ±(0,2 hPa + 1.5 % z nam. h.) (1 ... 150 hPa)
Rozlíšenie 0,01 hPa
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 510i pdf