testo 410i vrtuľkový anemometer ovládaný cez smartphone

testo 410i vrtuľkový anemometer ovládaný cez smartphone

93,6EUR
Bez dane: 78,0EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 410i
Model: 0560 1410
Množstvo:     


Kompaktný vrtuľkový anemometer testo 410i, v kombinácii so smartphone-om alebo tabletom, je vhodný na meranie rýchlosti prúdenia, teploty a objemového prietoku na vzduchotechnických vyústkách a na reguláciu prúdenia vzduchu ventilačných systémov. Vďaka aplikácii testo Smart Probes App nainštalovanej na Vašom mobilnom zariadení môžete pohodlne odčítať namerané hodnoty, rýchlo a jednoducho nastaviť meranie objemového prietoku a spoľahlivo určiť časovú a bodovú strednú hodnotu. Zvlášť užitočná funkcia: pri regulácii ventilačného systému môžete porovnávať objemový prietok na niekoľkých vyústkách súčasne.Protokoly merania je potom možné zaslať rovno e-mailom vo formáte *.pdf alebo *.xls.
  • Kompaktnýprofesionálnymeracíprístroj z rady chytrých sond Testo napoužitieso smartphonmi a tabletmi
  • Meranie rýchlosti prúdeniavzduchu, teploty a objemového prietoku
  • Jednoduchá konfigurácia prierezu kanálu (rozmery a geometria) na stanovenieobjemového prietoku
  • Informáciao objemovom prietoku niekoľkýchvyústok naúčely regulácie
  • Analýza a zaslanienameraných údajovpomocouaplikácieprechytré sondy testo Smart Probes App
  • Úspora priestoru a jednoduchápreprava
Aplikácia pre chytré sondy testo Smart Probes App
Aplikácia premení Váš smartphone / tablet na displej prístroja testo 410i. Ovládanie meracieho prístroja a zároveň tak aj zobrazenie nameraných hodnôt prebieha pomocou Bluetooth spojenia cez aplikáciu pre chytré sondy Testo na Vašom smarthphone alebo tablete – nezávisle na mieste merania. Aplikáciu môžete naviac použiť na vytvorenie protokolu merania, pridať do neho fotografie a komentáre a všetko odoslať pomociou e-mailu. Aplikácia je dostupná pre zariadenia iOS a Android.

Obsah dodávky:
testo 410i, smartphonom ovládaný vrtuľkový anemometer, vrátane batérií a výstupného protokolu z výroby*.

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list


Aplikačné videá:
Technické údaje
Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 alebo novší / Android 4.3 alebo novší; vyžaduje mobilné zariadenie s Bluetooth 4.0
Typ sondy/senzora NTC,Vrtuľka
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Skladovacia teplota -20 ... +60 °C
Typ batérie 3 mikro-tužkové batérie AAA
Typ batérie 3 mikro-tužkové batérie AAA
Životnost batérie cca 200 hodín
Rozmery 154 x 43 x 21 mm Priemer vrtuľky:40 mm
Externé sondy
Možnost externej sondy Nie
NTC sonda
Merací rozsah -20 ... +60 °C
Presnosť ±0,5 °C
Rozlíšenie 0,1 °C
Otáčky
Presnosť ±(0,2 m/s + 2 % z nam. hod.) (0,4 ... 20 m/s)
Merací rozsah 0,4 ... 30 m/s
Rozlíšenie 0,1 m/s
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 410i pdf