Smart sondy SET pre klimatizáciu

Smart sondy SET pre klimatizáciu

393,1EUR
Bez dane: 327,6EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : Smart sondy SET - klimatizácia
Model: 0563 0003
Množstvo:     


Kompaktný set chladenia obsahuje štyri meracie prístroje ovládané aplikáciou pre najdôležitejšie merania vykonávané technikmi klimatizačných zariadení: termický anemometer testo 405i, vrtuľkový anemometer testo 410i, vlhkomer/teplomer testo 605i a infračervený teplomer testo 805i.V kombinácii so smartphone-om alebo tabletom je možné meraťteplotu vzduchu a povrchovú teplotu, vlhkosť vzduchu, rýchlosť prudenia a objemový prietok u klimatizačných zariadení a systémov.Vďaka aplikácii testo Smart Probes App nainštalovanej na Vašom mobilnom zariadení môžete pohodlne odčítať namerané hodnoty. Zobrazované merané veličiny je tiež možné rýchlo meniť. Aplikácia okrem toho ponúka menu špecifické podľa aplikácie, napríklad na identifikáciu miest s rizikom výskytu plesní; automatický výpočet objemového prietoku na vyústke/v kanáli jednoduchým zadaním parametrov vyústky/prierezu kanálu (rozmery a geometria).Všetky namerané udaje sú zobrazené vo forme grafu alebo tabuľky.Protokoly merania je potom možné zaslať rovno e-mailom vo formáte *.pdf alebo *.xls.
  • Kompaktnéprofesionálnemeracieprístroje z rady chytrých sond Testo napoužitieso smartphonmi a tabletmi
  • Meranie teploty vzduchu a povrchu, vlhkosti,rýchlosti prúdeniaa objemového prietoku
  • Menu špecifické podľa aplikáce: meranieobjemového prietoku v kanália na vyústke, rozpoznávanienebezpečenstvaplesní, jednoduchá fotodokumentáciavrátanenameranejIR teploty a označeniamiesta merania; určeniechladiacehoa vykurovaciehovýkonu
  • Zobrazenienameraných údajovformou tabuľky alebo grafu
  • Nízkastrata chladiva vďakaprípojke bez hadice
  • Analýza a zaslanienameraných údajovpomocouaplikácieprechytré sondy testo Smart Probes App
  • Praktická transportnábrašňa - chytré puzdro

Aplikácia pre chytré sondy testo Smart Probes App
Aplikácia premení Váš smartphone / tablet na displej prístroja testo 549i. Ovládanie meracieho prístroja a zároveň tak aj zobrazenie nameraných hodnôt prebieha pomocou Bluetooth spojenia cez aplikáciu pre chytré sondy Testo na Vašom smarthphone alebo tablete – nezávisle na mieste merania. Aplikáciu môžete naviac použiť na vytvorenie protokolu merania, pridať do neho fotografie a komentáre a všetko odoslať pomociou e-mailu. Aplikácia je dostupná pre zariadenia iOS a Android.

Obsah dodávky:
testo 405i,testo 410i, testo 605i, testo 805i, chytré puzdro testo (klimatizácia), vrátane batérií a výstupného protokolu z výroby*.

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list


Videá:
Technické údaje
Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 alebo novší / Android 4.3 alebo novší; vyžaduje mobilné zariadenie s Bluetooth 4.0
Typ sondy/senzora Horúci drôt,Vrtuľka,Vlhkostný kapacitný,Infračervený
Detailné technické údaje Kliknite tu
Názov Typ Akcia
Prospekt smart sondy SET - klimatizácia pdf