testo 435-2 multifunkčný merací prístroj

testo 435-2 multifunkčný merací prístroj

710,0EUR
Bez dane: 591,7EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 435-2
Model: 0563 4352
Množstvo:     

Merací prístroj na posudzovanie kvality okolitého vzduchu a na regulovanie a kontrolu vzduchotechnických zariadení.
Vyznačuje sa efektívnym priebehom merania. Menu vzávislosti na používanej sonde a voliteľných užívateľských profiloch (napr. meranie v kanáli alebo dlhodobé merania) ponúka tu najjednoduchšiu obsluhu. Nová sonda IAQ meria obsah CO2, teplotu a vlhkosť vzduchu, teda kvalitu vzduchu v miestnosti. Naviac je možné pripojiť sondu Lux a sondu pohody prostredia na posúdenie prievanu. Uskutočnenú analýzu a archiváciu zaistí jednoduchá dokumentácia na počítači. U nových termických sond je meranie teploty a vlhkosti integrované. Špeciálny protokol prúdenia zdokumentuje meranie v kanáli profesionálne. Naviac je možné pripojenie ďalších teplotných a vlhkostných sond. Bezdrôtovo, tzn. s využitím prenosu nameraných údajov pomocou rádiového signálu, sa na displeji meracieho prístroja priehľadne zobrazujú namerané hodnoty až 3 teplotných alebo vlhkostných sond.

Základné technické parametre:
· Sonda IAQ, sonda intentzity osvetlenia (Lux), a sonda pohody prostredia (voliteľné)
· Meranie vrtuľkovou a termickou sondou (voliteľné)
· Pamäť prístroja na 10 000 nameraných hodnôt
· Počítačový software na analýzu, archiváciu a dokumentáciu nameraných údajovAplikácie:
Meranie turbulencií
Smerovo nezávislá sonda pohody prostredia (obj.č. 0628 0109) je špeciálne navrhnutá na meranie turbulencie v súlade s EN 13779 a na meranie prievanu. Multifunkčný merací prístroj testo 435 dokáže v spojení s touto sondou priamo na displeji vyhodnotiť zhodu s touto normou.
Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubí pomocou termického a vrtuľkového anemometra
Spoločnosť Testo ponúka na meranie rýchlosti prúdenia a objemového prietoku v kanáli ventilácie kompaktné anemometrické sondy a Pitotove trubice.

Voľba vhodnej sondy alebo vhodného meracieho prístroja je závislá na rýchlosti prúdenia vo ventilačnom kanáli. Rýchlosti prúdenia je možné rozdeliť do troch rozsahov:

- Nízka rýchlosť prúdenia : 0...5 m/s vhodné sú termické anemometre a termické sondy (obj.č. 0635 1535, 0635 1025)

- Stredná rýchlosť prúdenia: 5...40 m/s pre optimálne výsledky sú vhodné 16 mm vrtuľkové anemometre a lopatkové sondy (obj.č. 0635 9535)

- Vysoká rýchlosť prúdenia : 40 ... 100 m/s optimálne výsledky dáva Pitotova trubica (viď nasledujúce použitie)

Sondy na meranie prietoku v kanáli sú vybavené teleskopom, takže je ich možné jednoducho použiť aj pre veľké vzduchovody. V prípade potreby je možné sondou merať okrem rýchlosti prietoku aj teplotu a vlhkosť vzduchu. Podľa požadovanej aplikácie si môžete vybrať meranie prietoku v kanáli pomocou termickej sondy, vrtuľky alebo Pitotovej trubice.
Meranie sálavého tepla
Multifunkčný merací prístroj testo 435 je Váš spoľahlivý partner na meranie tepelnej pohody. Ako príslušenstvo je možné pripojiť guľový teplomer (obj. č. 0602 0743), ktorý umožňuje meranie sálavého tepla (pocitovej teploty). Nameraná pocitová teplota pri použití guľového teplomeru s priemerom 150 mm zodpovedá s presnosťou ± 0,41K pocitovej teplote ľudí.

Meranie teploty v miestnosti (teplota vzduchu a pocitová teplota) by malo byť uskutočňované na rovnakom mieste a za rovnakých podmienok, ako meranie rýchlosti prúdenia vzduchu.
Meranie na vyústkách
Každý vstup a výstupvzduchotechnického kanálu musí mať taký objemový prietok, aký bol výpočtom stanovený pre efektívnu funkciu celého vzduchotechnického systému.

Na meranie objemového prietoku na vyústkách kanálu je vhodný veľký lopatkový anemometer s priemerom 100 mm (obj. č. 0635 9435), pretože sa ním rýchlosť prúdenia integruje na väčšiu plochu, a tým sa zmenšuje vplyv rušenia merania ventilačnou mriežkou.

Pri meraní objemového prietoku na sacích alebo výstupných vyústkoch vetracích mriežok a diskových ventiloch je ideálne použiť našu sadu meracích kužeľov (obj. č. 0563 4170) a veľký 100mm lopatkový anemometer (obj. č. 0635 9435). Pomocou kužeľa je zachytený celý prúd a nie je nutné uskutočňovať výpočet na základe rýchlosti a prierezu vyústky. Tento spôsob merania prietoku je jednoduchý a spoľahlivý.
Meranie CO
Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plynbez zápachu, farby a chuti. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých materiálov, ako je uhlie, drevo, ropa, zemný plyn atď. v tepelných zdrojoch a spaľovacích motoroch. Koncentrácia CO sa rýchlo zvyšuje, hlavne v prípade, ak nie je k dispozícii dostatok kyslíku. To môže mať fatálne následky.

Pomocou piestorovej sondy CO (obj. č. 0632 1235) a prístroja testo 435-1 je možné detekovať aj malé množstvo CO vo vzduchu.
Meranie osvetlenia​
Meranie osvetlenia pri práci slúži na kontrolu, či majú zamestnanci dostatok svrtla na plnenie svojich úloh. Dostatočné osvetlenie pomáha vyhnúť sa chybám, zabraňuje predčasnej únave a pomáha udržovať pozornosť.

Měření a vyhodnocování intenzity světla (přirozeného nebo umělého osvětlení) je možné pomocí přístroje testo 435-2 a sondy pro měření osvětlení (obj.č. 0635 0545).
Meranie súčiniteľa prestupu tepla​
Rýchlosť prúdenia vzduchu v priestore má priamy vplyv na tepelnú pohodu. Na vyhodnotenie pohody prostredia môže byť použité meranie turbulencie a prievanu.

Turbulencia spôsobuje kolísanie rýchlosti a intenzity prúdenia vzduchu v miestnosti.

Prievanom sa obecne rozumie nežiadúce ochladzovanie tela pohybujúcím sa vzduchom. To môže v určitom percente osôb vyvolávať nepríjemný pocit.

Pri sanácii alebo rekonštrukcii starých budov je dôležité, aby bolo možné rýchlo zistiť, či napríklad cez okná alebo steny neuniká zbytočne veľa tepla. Len tak je možné ušetriť náklady na energiu a efektívne vykonať nápravné opatrenia.

Pri hodnotení prestupu tepla, napr. v rekonštruovaných starých budovách, je súčiniteľ prestupu tepla najdôležitějšou hodnotou. Vďaka nemu je možné vykonať tepelne technické posúdenie ohľadom netesnosti alebo i malého prúdenia vzduchu oknami.

Na výpočet súčiniteľa prestupu tepla je potrebné namerať 3 základné hodnoty:

- vonkajšiu teplotu

- povrchovú teplotu vnútornej steny

- teplotu vzduchu v miestnosti

Na stanovenie súčiniteľa prestupu tepla potrebujete rádiovú sondu (obj.č.: 0614 1635), ktorú umiestnite vonku. Z nej sa prenášajú namerané hodnoty na merací prístroj v míestnosti. Na meranie povrchovej teploty vnútornej steny pripevnite na stenu pomocou plastelíny 3 vodiče sondy na meranie súčiniteľa prestupu tepla. Teplota vzduchu sa meria pomocou senzoru, umiestneného v konektore sondy. Testo 435-2 z týchto troch hodnôt automaticky vypočíta súčiniteľa prestupu tepla a zobrazí ho na displeji. Výhoda: nie je potrebné nič počítať ručne, výsledok je k dispozícii rýchlo a presne.

Pomocou prístroja testo 435-2 môžete rýchlo a presne vypočítať hodnotu súčiniteľa prestupu tepla a ďalšie parametre, relevantné pre oblasť klimatizácie, vetrania a kvality vzduchu.

Obsah dodávky:
testo 435-2,PC software, USB kábel, vrátane výstupného protokolu z výroby* a batérií
* V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.
Technické údaje
Materiál plášťa ABS/TPE/kov
Typ sondy/senzora
Prevádzková teplota -20 … +50 °C
Skladovacia teplota -30 … +70 °C
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Životnost batérie 200 h (typické meranie pomocou vrtuľky)
Rozmery 220 x 74 x 46 mm
Externé sondy
Povinná externá sonda Áno
Možnost externej sondy Áno
Intenzita osvetlenia (lux)
Merací rozsah
Rozlíšenie 0 …+20 m/s, 0.01 m/s
Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 … +100 % rv
Rozlíšenie 0.1 % rv
NTC sonda
Merací rozsah -50 … +150 °C
Presnosť ±0.2 °C(-25 … +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 … -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 … +99.9 °C)
±0.5% z nam.hodn. (zvyšok rozsahu)
Otáčky
Merací rozsah 0 … +60 m/s
Rozlíšenie 0.01m/s (60 + 100 mm Vrtuľka)
0.1 m/s (16 mm Vrtuľka)
Sonda Typ K
Merací rozsah -200 … +1370 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 … +60 °C)
±(0.2 °C +0.5% z nam.hodn.) (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Sonda typ T (Cu-CuNi)
Merací rozsah -200 … +400 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 … +60 °C)
±(0.2 °C +0.5% z nam.hodn.) (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
CO2
Merací rozsah 0 … +10000 ppm CO2
Rozlíšenie 1 ppm CO2
Absolútny tlak
Merací rozsah 0 … +2000 hPa
Rozlíšenie 0.1 hPa
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 435 pdf