testo 435-3 multifunkčný merací prístroj

testo 435-3 multifunkčný merací prístroj

901,6EUR
Bez dane: 751,3EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 435-3
Model: 0560 4353
Množstvo:     

Merací prístroj na vstup do profesionálnej meracej techniky v oblasti klimatizácie.
Pre každú aplikáciu ponúka rôzne rýchlosti prúdenia správnou techniku merania, ako napr. termické sondy, vrtuľku, alebo Pitotovu trubicu. Nová IAQ sonda meria obsah CO2, vlhkosť a teplotu vzduchu. U termickej sondy je integrované meranie teploty a vlhkosti. Ďalej je možné pripojiť ďalšie teplotné sondy. Bezdrôtovo, tzn. prenosom nameraných údajov využitím rádiového signálu, je možné zobraziť na prehľadnom displeji prístroja namerané hodnoty až 3 teplotných sond. Dokumentácia nameraných údajov prebieha cez tlačiareň protokolov Testo priamo na mieste.

Základné technické parametre:
· Integrované meranie diferenčného tlaku
· Sonda IAQ na posudzovanie kvality vzduchu v miestnosti (voliteľné)
· Termické sondy, meranie vrtuľkovou sondou a integrovanou sondou diferenčného tlaku po meranie Pitotovou trubicou (voliteľné)
· Rádiová sonda na meranie teploty
· Tlačiareň protokolov Testo pre dokumentáciu


Aplikácie:
Meranie diferenčného tlaku na filtroch
Klimatizačné zariadenia sú vybavené filtrami, ktoré bránia prieniku prachu z okolného prostredia do miestnosti. Tie je potrebné pravidelne kontrolovať, či je filter ešte v poriadku. Kontrola sa vykonáva meraním tlaku pred a za filtrom. Výsledkom je diferenčný tlak. Ak je hodnota diferenčného tlaku vysoká, filter je znečistený a je potrebné ho vymeniť.

Merací prístroj testo 435-4 s integrovaným senzorom diferenčného tlaku meria v rozsahu 0 .. 25 hPa. Pre presné meranie je vybavený teplotnou kompenzáciou. Prácu s prístrojom uľahčujú magnety na zadnej strane puzdra.
Meranie kvality vnútorného prostredia (CO2)
Zlá kvalita ovzdušia v miestnostiach, spôsobená vysokou koncentráciou CO2, vedie k únave, nesústredenosti a môže dokonca spôsobiť zdravotné problémy. Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality vzduchu by koncentrácia CO2 nemala prekročiť 1000 ppm. Za „interpretačnú oblasť“ je možné brať hodnoty v rozsahu 700-1500 ppm.

Pre sledovanie kvality vzduchu v miestnosti je určená sonda IAQ (obj.č. 0632 1535). Táto sonda dokáže súčasne merať hodnoty CO2, teploty a relatívnej vlhkosti.
Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubí pomocou termického a vrtuľkového anemometra
Spoločnosť Testo ponúka na meranie rýchlosti prúdenia a objemového prietoku v kanáli ventilácie kompaktné anemometrické sondy a Pitotove trubice.

Voľba vhodnej sondy alebo vhodného meracieho prístroja je závislá na rýchlosti prúdenia vo ventilačnom kanáli. Rýchlosti prúdenia je možné rozdeliť do troch rozsahov:

- Nízka rýchlosť prúdenia : 0...5 m/s vhodné sú termické anemometre a termické sondy (obj.č. 0635 1535, 0635 1025)

- Stredná rýchlosť prúdenia: 5...40 m/s pre optimálne výsledky sú vhodné 16 mm vrtuľkové anemometre a lopatkové sondy (obj.č. 0635 9535)

- Vysoká rýchlosť prúdenia : 40 ... 100 m/s optimálne výsledky dáva Pitotova trubica (viď nasledujúce použitie)

Sondy na meranie prietoku v kanáli sú vybavené teleskopom, takže je ich možné jednoducho použiť aj pre veľké vzduchovody. V prípade potreby je možné sondou merať okrem rýchlosti prietoku aj teplotu a vlhkosť vzduchu. Podľa požadovanej aplikácie si môžete vybrať meranie prietoku v kanáli pomocou termickej sondy, vrtuľky alebo Pitotovej trubice.
Meranie sálavého tepla
Multifunkčný merací prístroj testo 435 je Váš spoľahlivý partner na meranie tepelnej pohody. Ako príslušenstvo je možné pripojiť guľový teplomer (obj. č. 0602 0743), ktorý umožňuje meranie sálavého tepla (pocitovej teploty). Nameraná pocitová teplota pri použití guľového teplomeru s priemerom 150 mm zodpovedá s presnosťou ± 0,41K pocitovej teplote ľudí.

Meranie teploty v miestnosti (teplota vzduchu a pocitová teplota) by malo byť uskutočňované na rovnakom mieste a za rovnakých podmienok, ako meranie rýchlosti prúdenia vzduchu.
Meranie na vyústkách
Každý vstup a výstupvzduchotechnického kanálu musí mať taký objemový prietok, aký bol výpočtom stanovený pre efektívnu funkciu celého vzduchotechnického systému.

Na meranie objemového prietoku na vyústkách kanálu je vhodný veľký lopatkový anemometer s priemerom 100 mm (obj. č. 0635 9435), pretože sa ním rýchlosť prúdenia integruje na väčšiu plochu, a tým sa zmenšuje vplyv rušenia merania ventilačnou mriežkou.

Pri meraní objemového prietoku na sacích alebo výstupných vyústkoch vetracích mriežok a diskových ventiloch je ideálne použiť našu sadu meracích kužeľov (obj. č. 0563 4170) a veľký 100mm lopatkový anemometer (obj. č. 0635 9435). Pomocou kužeľa je zachytený celý prúd a nie je nutné uskutočňovať výpočet na základe rýchlosti a prierezu vyústky. Tento spôsob merania prietoku je jednoduchý a spoľahlivý.
Meranie CO
Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plynbez zápachu, farby a chuti. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých materiálov, ako je uhlie, drevo, ropa, zemný plyn atď. v tepelných zdrojoch a spaľovacích motoroch. Koncentrácia CO sa rýchlo zvyšuje, hlavne v prípade, ak nie je k dispozícii dostatok kyslíku. To môže mať fatálne následky.

Pomocou piestorovej sondy CO (obj. č. 0632 1235) a prístroja testo 435-1 je možné detekovať aj malé množstvo CO vo vzduchu.


Obsah dodávky:
testo 435-3, multifunkčný prístroj s integrovaným meraním diferenčného tlaku pre klimatizáciu, ventiláciu a kvalitu vzduchu, vrátane výstupného protokolu z výroby* a baterií
* V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.
Technické údaje
Materiál plášťa ABS/TPE/kov
Typ sondy/senzora Typ T (Cu-CuNi),Sonda absolútneho tlaku,NTC,Vlhkostný senzor,CO₂,Osvetlenie (LUX),Typ K,Žhavený drôtik,Lopatkový,Sonda diferenčného tlaku
Prevádzková teplota -20 … +50 °C
Skladovacia teplota -30 … +70 °C
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Životnost batérie 200 h (typické meranie pomocou vrtuľky)
Rozmery 220 x 74 x 46 mm
Externé sondy
Povinná externá sonda Áno
Možnost externej sondy Áno
Intenzita osvetlenia (lux)
Merací rozsah
Rozlíšenie 0 …+20 m/s 0.01 m/s
Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 … +100 % rv
Rozlíšenie 0.1 % rv
NTC sonda
Merací rozsah -50 … +150 °C
Presnosť ±0.2 °C(-25 … +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 … -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 … +99.9 °C)
±0.5% z nam.hodn. (zvyšok rozsahu)
Otáčky
Merací rozsah 0 … +60 m/s
Rozlíšenie 0.01m/s (60 + 100 mm Vrtuľka)
0.1 m/s (16 mm Vrtuľka)
Sonda Typ K
Merací rozsah -200 … +1370 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 … +60 °C)
±(0.2 °C +0.5% z nam.hodn.) (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Sonda typ T (Cu-CuNi)
Merací rozsah -200 … +400 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 … +60 °C)
±(0.2 °C +0.5% z nam.hodn.) (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Diferenčný tlak
Merací rozsah 0 … +25 hPa
Presnosť ±0.02 hPa (0 … +2 hPa) ±1% z nam.hodn. (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie 0.01 hPa
CO2
Merací rozsah 0 … +10000 ppm CO2
Rozlíšenie 1 ppm CO2
Absolútny tlak
Merací rozsah 0 … +2000 hPa
Rozlíšenie 0.1 hPa
Názov Typ Akcia
Prospekt testo 435 pdf