AKCIA testo 320 LX jubilejný SET s tlačiarňou

testo 320 LX jubilejný SET s tlačiarňou

1 572,0EUR 1 414,8EUR
Bez dane: 1 179,0EUR
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa
Výrobca: Testo AG
Model : testo 320 LX
Model: 0563 6032 75
Množstvo:     

Meranie parametrov spalín kotlov, teploty na radiátoroch, meranie CO v okolí a meranie tlaku na horáku: s analyzátorom spalín testo 320 máte prehľad o všetkých dôležitých hodnotách týkajúcich sa vykurovacieho zariadenia s jediným meracím prístrojom, a to aj na kotloch na tuhé palivá.

Analyzátor spalín testo 320 LX je spoľahlivým sprievodcom pre všetkých, ktorí inštalujú, kontrolujú a udržujú kotly a ostatné teplené zariadenia: profesionálny multitalent umožňuje všetky dôležité merania.
 
  • Niekoľko aplikácií v jednom prístroji: meranie spalín, meranie komínového ťahu, meranie tlaku, detekcia plynu (CH4, C3H8), meranie CO v okolí, meranie diferenčnej teploty
  • Integrované senzory kyslíka (O2) a oxidu uhoľnatého (CO s H2 kompenzáciou), dopočet oxidu uhličitého (CO2), snímače teploty, snímač jemného tlaku (pre 4Pa test) a veľa ďalších snímačov a čidel voliteľne k dispozícii
  • Stabilné, veľmi kvalitné prevedenie, farebný grafický displej s vysokým rozlíšením, intuitívna navigácia v menu
  • Pamäť na uloženie nameraných údajov, vyhodnotenie v databázovom softvéri
  • Možnosť prepojenia s PC (microUSB, Bluetooth), alebo tabletom, smartphonom
  • Certifikát TÜV podľa EN 50379,časť 1-3 a 1. BImSchV
  • Vhodný na merania podľa TPG 704 01

So svojím veľmi kvalitným a stabilným prevedením obstojí analyzátor spalín testo 320 LX pri všetkých požiadavkach z praxe. Naviac sa obsluhuje úplne jednoducho.

Nekomplikované, intuitívne menu, ktoré je špecifické podľa krajín, bezpečne naviguje celým meraním. Všetky výsledky merania sa graficky znázorňujú na farebnom displeji s vysokým rozlišením a je možné ich vyčítať aj v nepriaznivých viditeľnostných podmienkach. Analyzátor spalin ukladá až 500 výsledkov merania.

Okrem toho má analyzátor spalín testo 320 LX certifikát TÜV podľa EN 50379 1-3 a 1. BImSchV, a je viac ako vhodný na merania podľa normy TPG 704 01.


K vybaveniu analyzátora spalín testo 320 LX
Analyzátor spalín je vybavený dvoma senzormi pre O2 a CO (H2) (kyslík a oxid uhoľnatý s kompenzáciou na vodík) a teplotným senzorom integrovaným do odberovej sondy pre priame meranie teploty.

Merací prístroj z týchto priamo meraných veličín ďalej vypočíta všetky dôležité veličiny spalín, ako je hodnota CO2 (oxid uhličitý), účinnosť a komínová strata (qA). Okrem toho je možné priame meranie komínového ťahu (Pa, hPa) a meranie tlaku (mbar, hPa).

Voliteľne je možné merať paralelne s meraním spalín aj hodnoty tlaku plynu pomocou snímača jemného tlaku, alebo je možné uskutočňovať meranie komínového ťahu. Snímač nízkeho tlaku navyše slúži na 4 Pa alebo 8 Pa test doplnený o špeciálne kapilárne hadičky. Ďalej sú Vám k dispozícii ešte ďalšie voliteľné snímače, ktoré vyhovujú Vašim aplikáciám a môžete si ich priobjednať (napr. viacotvorový snímač, štrbinový snímač, pružný snímač, snímač na detekciu úniku plynu (metánu -CH4, ako najväčšej zložky zemného plynu a propánu - C3H8).

​Analyzátorom spalín testo 320 LX je možné merať nie len na plynných palivách ako je zemný plyn a propán, ale aj na ostatných olejových aj pevných palivách, ako sú pelety, brikety, drevo a uhlie, a to vďaka možnosti použitia senzora CO s vyšším rozsahom (0 – 8000ppm) a H2 kompenzáciou.
 

Oblasti využitia testo 320 LX:

 

 
Meranie spalín
Prístroj testo 320 meria priamo CO a O2 a okrem toho teplotu spalín a okolia. Z týchto hodnôt v závislosti na parametroch špecifických pre palivo automaticky dopočítava všetky ďalšie veličiny, ako je koncentrácia CO2, účinnosť a komínová strata.

 
Meranie diferenčného tlaku
Pri meraní diferenčného tlaku sa kontroluje prívod plynu do plynového kotla. V tomto prípade meriate rozdiel medzi tlakom v potrubí a tlakom v okolí.Ten sa porovnáva s údajmi pre tlak prietoku plynu a kľudový tlak plynu, stanovenými výrobcom.

 
Meranie CO v okolí
Pomocou spalinovej sondy alebo veľmi presnej sondy CO v okolí zmeriate koncentráciu CO v okolnom vzduchu. Prístroj testo 320 automaticky rozpozná sondu a zobrazí hodnoty vo vlastnom menu.

 
Meranie ťahu
Meranie ťahu zaisťuje, aby boli spaliny správne odvádzané komínom. Toto menu meraní je určené špeciálne ku kontrole zodpovedajúceho podtlaku vykurovacieho zariadenia. Súčasne je zobrazovaná teplota spalín.
Ďalšie merania*
 
 

 
Meranie diferenčnej teploty
Použitím menu diferenčná teplota zmeriate u vykurovacieho zariadenia rýchlo a jednoducho rozdiel teplôt medzi vykurovacou vetvou a spaitočkou. Je sústava dobre vyvážená? Ak je to nutné, okamžite urobíte opatrenia pre energetickú úsporu vykurovacieho systému.
Vyhľadanie úniku plynu
Sondou na vyhľadávanie úniku plynu sa stáva ďalší prístroj, ktorý by ste museli mať zvlášť pripravený, zbytočným. Pomocou tejto sondy v potrubí bezpečne zistíte únik plynu. Výsledok merania je možné uložiť a zaprotokolovať a v prípade potreby zákazníkovi kedykoľvek ukázať.

*tieto merania vyžadujú ďalšie príslušenstvo (sondy), ktoré nie sú štandardnou súčasťou tejto ponúkanej zostavy.

Základné vlastnosti analyzátora spalín testo 320


 
Farebný displej s vysokým rozlíšením
Menu meraní a namerané hodnoty sú detailné a vždy je ich možné s istotou odčítať.

 
Kontrola senzorov
Integrovaný systém semafóru, ktorý priebežne kontroluje funkčnosť senzorov.

 
S garanciou
Analyzátor spalín testo 320 má certifikát TÜV podľa EN 50379, časť 1-3.

 
Rýchle nulovanie senzora
Automatické nulovanie senzorov lenpočas 30-tich sekúnd.

 
Lithiový akumulátor
Prevádzka s líthiovým akumulátorom (1500 mAh) – nie je nutná výmena batérií, až desať hodín prevádzky, nabíjanie možné pomocou USB konektora..
Pripevnenie
Integrované magnety pre ľahkú fixáciu na horáku.

 
Filter sondy
Jednoduchá výmena filtra sondy.

Dodávka obsahuje
- prístroj testo 320 LX so senzormi O2 a CO + Bluetooth
- medzinárodný sieťový zdroj
- kompaktnú plynovú sondu 180 mm, d=6mm
- systémový kufor pre prístroj, sondy a príslušenstvo
- rýchlotlačiareň testo

+ ZADARMO náhradný termopapier
+ ZADARMO náhradné filtre nečistôt (10 ks)
+ ZADARMO záslepky meracích otvorov
+ ZADARMO software easyheat + USB kábel
 
 
 

Merací rozsah

Presnosť ± 1 digit

Rozlíšenie

Odozva t90

Teplota

-40 ... +1200 °C

presnosť: ± 0,5°C (0 ... 100°C)
presnosť: ± 0,5% z nam.hodn.pre zvyšok

0,1°C od -40 dp +999,9°C
1°C od +1000°C

-40 ... +1200 °C

Meranie ťahu

-9,99 hPa ...
+40,00 hPa

± 0,02 hPa alebo
± 5% z nam.hodn. (pri -0,50 … +0,60 hPa)
± 0,03 hPa (0,61 … 3,00 hPa)
± 1,5% z nam.hodn. (pri 3,01 … 40,00 hPa))

0,01 hPa
s možnosťou jemného ťahu 0,001 hPa

 

Meranie tlaku

0 ... +300 hPa

± 0,5 hPa (0,0 ... +50,0 hPa)
± 1 % z nam.hodn. (pri 50,1 … 100,0 hPa)
± 1,5 % z nam.hodn. (pri 100,1 … 300,0 hPa)

0,1 hPa
s možnosťou jemného tlaku 0,01

 

Meranie O2

0 ... 21 obj.%

± 0,2 obj. %

0,1 obj. %

< 20 s

Meranie CO
(bez kompenzácie H
2)

0 ... 4000 ppm

± 20 ppm (0 … 400 ppm)
± 5% z nam.hodn. (401 … 2000 ppm)
± 10% z nam.hodn. (2001 … 4000ppm)

1 ppm

< 60 s

Meranie CO-Messung
(s kompenzáciou H
2)

0 … 8000 ppm

± 10 ppm alebo
+/-10% z nam.hodn. (0 … 200 ppm)
± 20ppm alebo
+/-5% z nam.hodn. (201 … 2000 ppm)
± 10% z nam.hodn. (2001 … 8000 ppm)

1 ppm

< 40 s

Účinnosť (Eta)

0…120 %

 

0,1 %

 

Komínová strata

0 … 99,9 %

 

0,1 %

 

Určenie CO2
digitálny výpočet
z O
2

0 ... CO2max

± 0,2 obj. %

0,1 %

 

Možnosť merania COlow
(s kompenzáciou H2)

0 ... 500 ppm

± 2 ppm (0 ... 39 ppm)
+/- 5% z nam.hodn. (40 … 500 ppm)

0,1 ppm

< 40 s

Meranie CO v okolí
(so sondou CO)

0 ... 500 ppm

±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5 % z nam.hodn. (>100 ppm)

1 ppm

 

Meranie úniku plynu pre horľavé plyny (so sondou pre vyhľadávanie úniku plynu)

0 ... 10.000 ppm
CH4/ C3H8

optický signál (LED), akustický signál pomocou bzučiaku

 

< 2 s

Meranie CO2v okolí
(so sondou CO
2v okolí)

0 ... 1 obj. %
0 ... 10.000 ppm

± 50 ppm alebo
±2% z nam.hodn. (0 ... 5000 ppm)
± 100 ppm alebo
±3% z nam.hodn. (5001 ... 100000 ppm)

 

Všeobecné technické údaje

Skladovacia teplota

-20 ... +50 °C

Prevádzková teplota

-5 … +45 °C

Napájanie

akumulátor: 3,7 V/2400 mAh sieťový zdroj: 6 V/1.2 A

akumulátor: 3,7 V/2400 mAh; sieťový zdroj: 6 V/1.2 A

Pamäť

500 nameraných hodnôt

Displej

grafický farebný displej 240 x 320 obr.bodov

Hmotnosť (so sondou)

573 g

Rozmery

d 240 x š 85 x v 65 mm

Záruka

prístroj/sonda/senzory: 24 mesiacov; akumulátor: 12 mesiacov

Názov Typ Akcia
Prospekt testo 320 LX pdf