Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodaváteľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Ak zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ zdeľovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákaznickej sekcie".

Svoj súhlas s uchováváním a spracováváním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že zašle emailovú správu na adresu firmy K - TEST, s.r.o. alebo túto skutečnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.